Op 29 april 2015 is Philip samen met zijn vriend en collega Marc Cornelissen verongelukt in het poolgebied van Noord-Canada. Philip is tot op heden vermist. Michiel de Roo, Christiaan de Roo en Libby Jones hebben het beheer op zich genomen van alle rechten van Philip met betrekking tot foto- en videomateriaal, teksten, interviews en projecten. Als derden foto- en filmmateriaal van Philip de Roo willen gebruiken, interviews willen geven, projecten willen voortzetten dan wel initiatieven nemen waar de naam van Philip de Roo aan verbonden wordt, dient dit ter goedkeuring te worden voorgelegd aan Michiel de Roo, Christiaan de Roo en Libby Jones. De beheerders beogen hiermee recht te doen aan het gedachtegoed van Philip de Roo.


copyright

Al het foto- en videomateriaal, teksten en projecten zijn eigendom van Philip de Roo. Philip wordt vermist. Michiel de Roo, Christiaan de Roo en Libby Jones zijn zaakwaarnemers van Philip de Roo. Voormeld materiaal mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of worden gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de zaakwaarnemers.

tentenkamp