partners

Wereld Natuur Fonds

Het Wereld Natuur Fonds werkt al jaren aan natuurbescherming over de gehele wereld. Bij natuurbescherming staan de volgende onderdelen centraal:

  • het beschermen, en waar mogelijk herstellen van belangrijke leefgebieden;
  • aanpakken van belangrijke bedreigingen zoals ontbossing, verdroging, overbevissing, klimaatverandering en handel in soorten;
  • het bewust maken van de internationale samenleving dat ook zij actief kunnen bijdragen in het behoud van moeder aarde.

Het WWF bestaat uit een netwerk van 30 internationale organisaties. Per land is elke organisatie zelfstandig, maar er wordt wel gewerkt aan een gezamenlijk beleid.

Philip de Roo heeft als 15-jarige WNF-Ranger in het jaar 2000 deelgenomen aan Xpedition Cool. Dit was een expeditie naar de Zuidpool met als doel inzicht te verkrijgen in de klimaatverandering en de invloed daarvan op Antarctica.
www.panda.org/arctic

Wereld Natuur Fonds