Marc Cornelissen Icentials

Icentials is een creatief, onconventioneel bureau opgericht door Marc Cornelissen en Michel Schuurman. Zij werken met beide benen op de grond aan een van meest belangrijke en uitdagende opgaven van deze tijd: de verduurzaming van onze maatschappij.  Hierbij benaderen zij duurzaamheid niet als klassiek milieuvraagstuk maar als maatschappelijke opgave waarbij de uitdagingen op het gebied van klimaat en energie de primaire aandacht heeft.

Dit doen zij niet alleen omdat ze heel goed weten wat er op het spel staat, maar vooral ook omdat ze zich realiseren dat er veel kansen liggen voor wie wil werken aan kwaliteit die toekomst heeft. Want dat is waar verduurzaming volgens hen om draait: kansen benutten en toekomstbestendige kwaliteit en waarde realiseren. Marc en Michel werken voor het bedrijfsleven, overheidsinstellingen en goede doelen.

Marc heeft in de afgelopen jaren altijd volle ondersteuning geboden aan de ambities van Philip. Hij was/is leermeester in organisatie en in het veld. Voor Philip altijd een helpende hand waar nodig was! Philip:”Thanks Marc, keep in touch!”

www.marccornelissen.com
www.icentials.com

Icentials